OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°C

MAZACÍ HLUBOCE PRONIKAVÁ A ROZPÍNAJÍCÍ SE KAPALINA S VYJÍMEČNÝMI VLASTNOSTMI

Vlastnosti jako je perfektní mazací schopnost, rozpínavost a vzlínavost mu umožňují dostat se do špatně dostupných míst. Na povrchu kovu zanechává tenký film, který chrání proti vlhkosti a oxidaci. OWATROL TRANSYL je vyhledávaný pomocník jak v domácnostech, tak v průmyslu, kde se využívá jako strojní mazivo při vrtání, řezání a jiném obrábění, kdy zabraňuje poškození a opotřebení.

Uvolňuje zrezivělé nebo zatvrdnuté šrouby, vruty, ložiska a instalaterské spoje zanesené rzí. Maže veškeré zámky, řetězové pily, nářadí, panty a všechny pohyblivé části. Čistí motory, kola, ruční a elektrické nářadí, průmyslové stroje a zařízení. Je vyjímečně dobrý při práci s hliníkem a jeho slitinami, nerezovou oceli nebo při řezání plastů. Neobsahuje žíraviny nebo kyseliny. Neobsahuje silikon.

Více informací
Snížená cena! OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°C
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Cena s DPH: 144 Kč

Popis multifunkčního mazacího oleje OWATROL TRANSYL

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CTransyl je mazací, hluboce pronikající, rozpínavá kapalina.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CVyjímečné vlastnosti produktu transyl jako "vlhčení", rozpínavost a vzlínavost mu umožňují dostat se i do velmi nedostupných míst.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CSkvělý při demontáži, údrbě kovových součástek a pro mazání těžko dostupných kovových míst.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CMultifunkční řešení problému po více než 75 let.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CPoužíván v automobilovém, železničním i leteckém průmyslu, jakož i v domácnostech.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CNeobsahuje žíraviny, kyseliny, ani silikon.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CNepoškozuje lak.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CJe vhodný na všechny typy povrchů - plast, kov, guma...

Mazací olej OWATROL TRANSYL má tyto vlastnosti

Uvolňuje:

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CUvolňuje a povoluje zrezivělé a zoxidované části.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CZanechává mazací film mezi zaseknutými součástkami a uvolňuje je.

Penetruje:

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CDíky "vlhčícím" schopnostem je TRANSYL extrémně účinný, rychle se rozšiřuje a proniká hluboko.

Maže:

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CMá vynikající tekutost, mazací přísady a široké rozptýlení.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CZanechává film na pohyblivých částech.

Čistí:

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CMá vynikající čistící schopnosti - rozpouští a odstraňuje nečistoty a špínu.

Chrání:

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CZanechává tenký ochranný film na kovových površích.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°COchrana proti vlhkosti a rychlé oxidaci.

Vlhkost:

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CVytlačuje vlhkost.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CNechá elektrické soubory vyschnout, aby nedošlo ke zkratům způsobených oxidací.

Vzlíná:

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CVelmi nízké povrchové napětí a skvělé vlhčící schopnosti, spojené s kapilární přitažlivostí, umožňují produktu TRANSYL vzlínat podél svislých stran kovových částí
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CNeobsahuje žíraviny, kyseliny, ani silikon.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CNepoškozuje lak.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CJe vhodný na všechny typy povrchů - plast, kov, guma...

Základní použtí prostředku TRANSYL

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CVnitřní a venkovní použití.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CPro použití v domácnostech i průmyslu.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CUvolňuje a penetruje zrezivělé a zaseknuté šrouby, vruty, ložiska, instalatérské spoje...
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CMaže zámky, řetězové pily, panty a všechny pohyblivé díly.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CČistí motory, kola, ruční a elektrické nářadí, průmyslové stroje a zařízení.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CRozpouští masnotu, špinavé oleje, pojiva, lepidla
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CStrojní mazivo - zabraňuje opotřebení a roztržení
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CVyjímečně dobrý při práci s hliníkem a jeho slitinami, nerez ocelí a při řezání plastů.

Technické údaje přípravku TRANSYL

Forma: Čirá tekutina
Typ rozpouštědla: Ředidlo
Měrná hmotnost (při 20°C): 0,84 kg/l při 18°C
Viskozita: při -10°C – 13,2 cps
při 0°C – 8,6 cps
při +20°C – 4,2 cps
při +50°C – 2,1 cps
Bod vzplanutí: > +60°C
Skladovatelnost: Minimálně 5 let v originálním balení
Velikost balení: Sprej 200 ml a 400 ml, 1l, 5l, (20l, 60l na objednání)
Barevný odstín Modrý
Rychlost vypařování Nízká
Teplota pro samovznícení: >300°C

Pomůcky pro nanášení přípravku TRANSYL

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CŠtěteček
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CVáleček
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CSprej
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CNamáčení

Zásady správného použití oleje TRANSYL

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CZakrýt vše, co nemá být natřeno, včetně rostlin a keřů.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CAplikovat při teplotě -30°C až +50°C.

Příprava povrchu před použitím prostředku TRANSYL

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°COdstraňte všechnu uvolněnou a odlupující se rez.

Způsoby správné aplikace přípravku TRANSYL

Zrezivělé a zkorodované části

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CPožkozené části naimpregnovat a nechat působit.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CV případě potřeby opakovat aplikaci látky, dokud se částice rzi neuvolní.

Čištění a odmaštění

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CPovrch naimpregnujte a nechte krátkou dobu působit.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CPro rozetření použijte štětec nebo hadr.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CPřebytečnou tekutinu otřete.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CV případě potřeby postup opakujte.

Obrábění

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CAplikujte v místě spracování dle potřeby.

Elekřina

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CIzolujte veškerou elekřinu.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°COdpojete veškerou energii ze systému.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CSprejujte přímo na elektrické zařízení nebo obvody.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CVeškeré zbytky tekutiny odstraňte
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CDůkladně vyvětrejte (vyfoukejte) systém).
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CPřed obnovením toku energie se ujistěte, že se veškeré rozpouštědlo vypařilo.

Jak správně skladovat přípravek TRANSYL

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CSkladovat v originálním balení
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CChránit před mrazem a vysokými teplotami.

Při použití mazacího oleje TRANSYL, dodržujte bezpečnostní doporučení

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci „Ke stažení.“

Barva modré
(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz

Sdílení:

Facebook Google+