OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchy

OWATROL®OIL je naprosto neporazitelný a zcela jedinečný prostředek v ošetření koroze, zlepšení tekutosti a přilnavosti nátěru. Tepelná odolnost +175°C. Víceúčelový vysoce penetrační olej, který schne na vzduchu, vytěsňuje vlhkost a vzduch ze zrezivělého kovu, a tím zabraňuje nežádoucí korozi.

OWATROL®OIL je velmi oblíbený a vyhledávaný produkt pro konzervaci povrchu kovářských výrobků. Pro získání stylového, vysoce lesklého zrezivělého vzhledu, lze zrezivělé povrchy po ošetření OWATROL®OIL následně zatřít produktem OWATROL® DEKS OLJE D.2 - olejový lak s velmi vysokým leskem.

OWATROL®OIL je určený na železné i neželezní kovy a veškeré dřevěné povrchy (ocelové konstrukce, zábradlí, rošty, trupy lodí, cisterny, stroje, části motoru, veškeré dřevěné povrchy...)

Vydatnost prostředku je 18 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Více informací
Snížená cena! OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchy
Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Cena s DPH: 198 Kč

Přípravek pro ošetření koroze OWATROL OIL má tyto vlastnosti

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyVhodný aplikovat přímo na zrezivělé povrchy.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPro schopnost vytěsnit vlhkost a vzduch pronikne hluboko do zrezivělých povrchu.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyVytvoří pevnou stabilní vrstvu, ke které ostatní barvy mohou přilnout.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPo proniknutí rzí zcela uzavře zdravou spodní vrstvu kovu před další korozi.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyJe kompatibilní se všemi barvami na bázi oleje a alkydů.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyIdeální pro použití na neželezné kovy- zinek, med, hliník,...
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyVýborný základový nátěr pro galvanizované povrchy - nevyžaduje se zvětraní nebo mořeni.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPřísada pro všechny olejové/alkydové barvy, mořidla a laky, včetně uretan-alkydových barev.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyVyplňuje póry dřeva olejem - zabraňuje olupováni barvy.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyZajistí dokonalou přilnavost finálních nátěrů.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyUsnadňuje nanášení finálních nátěrů ve ztížených podmínkách.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPro získáni stylového vysoce lesklého zrezivělého vzhledu lze zrezivělé povrchy přetřít produktem DEKS OLJE D.2*.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyZlepšuje tekutost nátěrů a jejich vlastnosti - zvýšení doby schnutí.

Kde a k čemu použít inhibitor koroze OWATROL OIL 

Vysoce penetrační olej OWATROL OIL je určen pro vnitřní i venkovní použití.

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyOcelové konstrukce, zábradlí, potrubí, rošty, schody,...
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyStroje, části motoru, vlečky,...
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyTrupy lodí, cisterny,....
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyVeškeré dřevěné povrchy, suché, pórovité, měkké a dřevo napadené hmyzem.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyVodorovné a svisle povrchy.

Technické údaje přípravku OWATROL OIL

Vzhled: průhledný mat.
Typ pojiva: alkydová pryskyřice
Typ rozpouštědla: ředidlo
Viskozita: tekutý
Měrná hmotnost (při 20°C): 0,877 ± 0,05
Forma: kapalina
Obsah netěkavých látek: 44% ± 2
Bod vzplanutí: > 60°C
Tepelná odolnost (plně vytvrzený suchý povlak): +175°C
Skladovatelnost: minimálně 1 rok v originálním neotevřeném baleni
Velikost balení: 125ml, sprej 300ml, 1l, 5l, (20l, 200l na objednání)
Barva: průhledná
Doba schnutí:

na dotyk: 12 hodin; plné schnutí: 24 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti. Další vrstva po 24-48 hodinách

VOC: Limitní hodnota pro tento výrobek (kat. A/h) dle EU je: 750 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 489 g/l VOC

Pomůcky pro nanášení přípravku OWATROL OIL

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyŠtětec.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyVáleček.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyStříkací nebo nízkotlaká pistole.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyZahradní rozprašovač, postřikovač.

Zásady správného použití přípravku OWATROL OIL

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyZakryt vše, co nemá být natřeno.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyAplikovat při teplotě +5°C až + 35°C.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNenanášejte na přímém slunci nebo na horké povrchy.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPřed přidáním oleje OWATROL® OIL do barvy otestujte kompatibilitu.

Příprava povrchu před ošetřením koroze přípravkem OWATROL OIL

Kondicionér barvy

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPřipravit povrch dle instrukci uvedených na plechovce barvy.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyOdstranit všechen volný a odlupující se materiál.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyJakýkoliv organicky růst ošetřit pomoci fungicidního roztoku nebo smíchat 1 díl vody a 1 díl chlórového bělidla (nechat bělidlo působit po dobu 15 minut), důkladně opláchnout a nechat uschnout.

Inhibitor koroze

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPovrchy musí být čisté, suché a zbavené oleje, mastnoty a dalších povrchových nečistot.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyOdstraňte všechny šupiny, volnou a odlupující se rez. Staré barvy odstranit až na zdravý povrch a hrany.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyJemně obrousit ostré hrany. Povrchy vystavené chemikáliím (kysele, zásadité nebo solné roztoky) by měly být omyty velkým množstvím vody nebo očištěny párou.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchySilně znečištěné povrchy by měly být očištěny vhodným ředidlem.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNeodstraňujte pevnou a soudržnou rez ani neobrušujte až na čistý a lesklý kov.

Aplikace přípravku OWATROL OIL - Kondicionér barvy

Barvu nanášejte normálním způsobem. Pokud je barva lepkavá, táhne se, reaguje rychle nebo se řádně nevyrovnává, přidejte olej OWATROL® OIL (dobře vmíchejte) dokud barva nepracuje hladce, jednoduše a rovnoměrně. Nechte se vést štětcem, válečkem nebo postřikovačem.

Pokyny pro míchání

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyVrchní vrstva: Jak je požadováno. Normálně 5-20% dle objemu.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchySpodní vrstva: do 30% objemu.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyZákladová vrstva: do 50% objemu.

Výše uvedené slouží pouze jako orientační návod. Podmínky nanášení, pórovitost povrchu, atd. určují množství oleje OWATROL® OIL, který se má vmíchat do barvy.

Zdravé dřevěné povrchy

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNatřít hole dřevo základovým nátěrem směsí 1 dílu oleje OWATROL® OIL a 2 díly základového nátěru.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNechat uschnout.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNásleduje klasicky systém nátěru přidáním oleje OWATROL® OIL dle výše uvedeného v sekci „Pokyny pro míchání".

Poškozené, olejové dřevěné povrchy nebo dřevěné povrchy napadené hmyzem

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNaneste 2 až 4 vydatné vrstvy oleje OWATROL® OIL systémem „mokrý na mokrý“, tak rychle jak jej bude dřevo absorbovat. Nenechejte olej OWATROL® OIL uschnout mezi nanášením jednotlivých vrstev.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyKdyž dřevo již nebude vice schopno absorbovat olej OWATROL® OIL , setřete nevsáknutý olej OWATROL® OIL a nechejte přes noc uschnout min. 12 hodin.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPoté postupujte klasickým systémem nátěru přidáním oleje OWATROL® OIL dle výše uvedeného v sekci „Pokyny pro míchání".
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyTento způsob Vám zajistí přilnutí nátěru k podkladu a usnadní aplikaci nátěru.

Aplikace přípravku OWATROL OIL - Inhibitor koroze

Nové čisté ocelové povrchy

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNatřete nový ocelový povrch základovým nátěrem směsí 1 dílu oleje OWATROL® OIL a 3 dílů základového nátěru.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNasleduje klasický systém nátěru přidáním oleje OWATROL® OIL dle výše uvedeného v sekci „Pokyny pro míchání".

Lehce zrezivělé povrchy

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNatřete nový ocelový povrch základovým nátěrem směsí 1 dílu oleje OWATROL® OIL a 2 dílů základového nátěru.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNasleduje klasický systém nátěru přidáním oleje OWATROL® OIL dle výše uvedeného v sekci „Pokyny pro míchání".

Novy nenatřený zrezivěly ocelový povrch

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNatřete nový ocelový povrch základovým nátěrem směsí 1 dílu oleje OWATROL® OIL a 1 dílu základového nátěru.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNasleduje klasický systém nátěru přidáním oleje OWATROL® OIL dle výše uvedeného v sekci „Pokyny pro míchání".

Staré silně zrezivělé nebo dříve natřené povrchy

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNaneste olej OWATROL® OIL systémem „mokrý na mokrý“ na nechráněnou rez, dokud se povrch nenasytí (již dále nevsakuje) a nechat uschnout.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNenechejte olej OWATROL® OIL uschnout mezi nanášením jednotlivých vrstev.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyKdyž je olej OWATROL® OIL suchy, nasycení se projeví jednotným lesklým vzhledem povrchu.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPřed zatuhnutím oleje OWATROL® OIL , zkontrolovat povrch a odstranit šupinky rzi a staré barvy, které se uvolnily výše uvedenou aplikaci.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPokud je potřeba, tyto oblasti opravte a nechejte uschnout.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNaneste směs 1 dílu OWATROL® OIL a 1 dílu základového nátěru.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNasleduje klasický systém nátěru přidáním oleje OWATROL® OIL do následujících vrstev nátěru dle instrukci „Pokyny pro míchání". Poznámka: olej OWATROL® OIL nezvedne dobře přilnutou barvu.

Vydatnost přípravku OWATROL OIL

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchy18m2/l
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchySkutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášeni, typu, struktuře a pórovitosti povrchu

Omezení přípravku OWATROL OIL

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNemíchat nebo nepřetírat olej OWATROL® OIL s barvami obsahující ředidla, tj. Xylen, 2složkové nátěry, chlorovaný kaučuk, atd. - pro tyto barvy použít nátěr OWATROL® C.I.P.*

Způsob očištění přípravku OWATROL OIL z povrchu

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyOčistit všechny nezaschlé pomůcky a vybaveni v lakovém benzinu.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPokud zaschnou, použít odstraňovač starých nátěrů. Skladovat a udržovat vybaveni dle pokynů výrobce.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPOZNAMKA: Jakékoliv hadry, ocelová vlna atd. Nasáklé olejem OWATROL® OIL se mohou samovolně vznítit, pokud nejsou správně zlikvidovány.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPřed vyhozením spolu s domovním odpadem musí byt hadry, ocelová vlna atd. po použití nasákle vodou nebo umístěné do uzavřené vodou naplněné nádoby.

Skladování přípravku OWATROL OIL

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyZbytek OWATROL® OIL by měl být přemístěn do menší, utěsněné a uzavřené kovové nebo skleněné nádoby.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyChránit před mrazem a vysokými teplotami.

Při použití přípravku OWATROL OIL, dodržujte bezpečnostní doporučení

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNevdechovat výpary.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyVyhnout se kontaktu s kůží a očima.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyV případě spolknutí, nevyvolávat zvracení: okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci „Ke stažení

Typ barvy základní
Barva transparentní
Přímo na rez Ano
(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz

Sdílení:

Facebook Google+