OWATROL SEASONITE - ochrana nového dřeva

OWATROL SEASONITE® chrání nové dřevo ve svém zranitelném prvním roce, před škodlivými účinky slunce a vlhkosti. Okamžitá aplikace OWATROL SEASONITE® vytěsní přebytečnou vlhkost a chrání proti poškození sluncem, takže nové dřevo zůstává nové déle.

Na rozdíl od vody repelentních přípravků na bázi vody, které zůstávají pouze na povrchu a oloupou se, OWATROL SEASONITE® proniká do dřeva a váže se na dřevěná vlákna, dřevo stabilizuje a chrání jej, čímž se minimalizuje jakékoliv štěpení, bobtnání, praskání, deformace nebo ohýbání.

Díky své prodyšnosti umožňuje nadměrné vlhkosti postupně uniknout a zabráni pronikání další vlhkosti do dřeva. OWATROL SEASONITE® umožňuje novému dřevu přirozeně vysychat a chrání ho během jeho prvního roku.

Vydatnost prostředku je 5-7 m2/1 litr. Skutečná vydatnost závisí na způsobu nanášení a na struktuře povrchu.

Více informací
Snížená cena! OWATROL SEASONITE - Ochrana nového dřeva
Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Cena s DPH: 992 Kč

Přípravek pro ochranu nového dřeva OWATROL SEASONITE má tyto vlastnosti

 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaZachovává vzhled nového dřeva po delší dobu.
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaMinimalizuje štěpení, bobtnání, deformace a praskání způsobené vystavením slunci a dešti.
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaJednoduchý k nanášení – aplikace v jedné vrstvě, dokonce na vlhké dřevo.
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaBezbarvý – zvýrazňuje přírodní finální vzhled.
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaPřipraven k použití.

Kde a k čemu použít přípravek SEASONITE

Ochrana nového dřeva OWATROL SEASONITE je určen pouze pro surové venkovní dřevo.

 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaStabilizuje surové exteriérové dřevo během prvního roku zvětrávání.
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaVodorovné a svislé povrchy jako jsou nové zahradní terasy, obložení, šindele, ploty a další venkovní dřevěný nábytek.
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaPro zvětralé dřevo použít produkty NET-TROL® a TEXTROL® nebo nás kontaktovat.

Ideální pro tlakově impregnované dřevo:

 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaMěkká dřeva – cedr, borovice, douglaska, atd.
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaTvrdá dřeva – jasan, buk, bříza, atd. a dřevo sušené v peci.

Technické údaje přípravku SEASONITE

Vzhled: Matný
Typ pojiva: Alkydové pryskyřice
Typ rozpouštědla: Voda
Měrná hmotnost: 1,00 ± 0,05 při 20°C
Viskozita: Kapalina
Obsah netěkavých látek: 6% ± 2% podle objemu
Bod vzplanutí: Není k dispozici
Tepelná odolnost (plně vytvrzený suchý povlak): +175°C
Skladovatelnost: min. 1 rok v originálním neotevřeném baleni
Velikost balení: 1l, 2.5l
Barva: Čirá
Doba schnutí: 12 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti. Terasy jsou obvykle pochůzí 1 hodinu po aplikaci
VOC - Obsah těkavých organických sloučenin:
Limitní hodnota pro tento výrobek (kat.A/f) dle EU je: 130 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 11 g/l

Pomůcky pro nanášení přípravku SEASONITE

 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaŠtětec
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaVáleček: střední vlákno.
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaZahradní rozprašovač.

Zásady správného použití přípravku SEASONITE

 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaZakrýt vše, co nemá být natřeno, včetně rostlin a keřů.
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaNanášet při teplotě 10°C-30°C. Nenanášet na přímém slunci a na horké povrchy.
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaNenanášet v případě, že se během 24 hodin předpokládá studené a/nebo vlhké počasí.
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaPřed použitím nádobu dobře protřepat nebo promíchat. Neředit.
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaVždy pracovat na celé délce terasy nebo vodorovného obložení až do logického konce, jako je okno nebo dveřní rám.
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaNikdy nepřerušovat aplikaci uprostřed zdi.
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaSvislé obložení má být natíráno od shora dolů.
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaPo nástřiku vždy ještě použít štětec nebo váleček pro zlepšení penetrace a jednotnosti pokrytí.
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaPřed použitím SEASONITE® na tvrdá dřeva nás kontaktujte pro získání dalších informací a rad. Nepoužívat SEASONITE® na dub.

Příprava povrchu před použitím přípravkem SEASONITE

 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaPovrchy musí být čisté, suché a zbaveny nečistot, mastnoty, špíny, plísní a dalších povrchových nečistot.
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaPlísně ošetřit roztokem bělícího prostředku a vody v poměru 1:3.
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaVydrhnout povrch roztokem, nechat působit roztok po dobu 10-15 minut, důkladně opláchnout.
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaV případě potřeby po čištění povrch obrousit (smirkový papír zrno 80).

Aplikace přípravku SEASONITE

 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaPřipravit povrch dle návodu v „Příprava povrchu“.
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaDřevo by mělo být čisté a suché nebo vlhké, ale ne mokré
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaNanést jednu hojnou saturační vrstvu na všechny dřevěné povrchy.
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaNechat vsáknout až do vláken dřeva.
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaPři ošetřování teras SEASONITE® zapracovat do prasklin mezi deskami.
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaPři namáčení šindelů, namočit na 10 minut, poté nechat zbytek odkapat.
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaTerasy jsou obvykle pochůzí 1 hodinu po aplikaci.

POZNÁMKA: Před použitím na tvrdá dřeva SEASONITE® nás kontaktujte pro získání dalších informací a rad. Nepoužívat SEASONITE® na dub.

Vydatnost příptavku SEASONITE

 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřeva5-7 m2/l
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaSkutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Údržba nátěru přípravkem SEASONITE

Po roce zvětrávání dřevo ošetřené SEASONITE® je jednoduché na údržbu a poté chráněno použitím čirého penetračního olejového finálního nátěru jako je TEXTROL®* nebo pro barvení použít SOLID COLOR STAIN*. K čištění a získání původní barvy dřeva použít přípravek NET-TROL®.

Čištění nanášecích pomůcek

 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaVeškeré nářadí a vybavení očistit mýdlem a vodou.

Skladování přípravku SEASONITE

 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaChránit před mrazem a vysokými teplotami.

Při použití přípravku SEASONITE, dodržujte bezpečnostních doporučení

 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaNevdechovat výpary.
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaVyhnout se kontaktu s kůží a očima.
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaV případě spolknutí, nevyvolávat zvracení: okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.
 • OWATROL SEASONITE Ochrana nového dřevaVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci „Ke stažení

Typ barvy impregnace
(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz

Sdílení:

Facebook Google+